Středočeský kraj chce urychlit výstavbu D3

Stavba D3Středočeský kraj usiluje o co nejrychlejší dostavbu dálnice D3. Přípravě všech dopravních staveb s ní souvisejících, které investorsky zajišťuje, proto věnuje maximální úsilí. „Výrazný posun v investorské přípravě již skutečně doznaly všechny stavby připravované Krajskou správou a údržbu silnic. Ať už jsou to stavby, které budou financovány z prostředků SFDI, jako je příprava první etapy obchvatu Jesenice, Severního obchvatu Jílového u Prahy, druhé etapy Vestecké spojky, mimoúrovňové křižovatky u exitu 4 na D1, či stavby, které bude hradit kraj,“ informuje hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Stavba dálnice D3 na území středních Čech dosahuje podle projektu délky 58,4 kilometru, z toho přibližně 7 kilometru by mělo vést  tunely. Cena celkových stavebních prací by se měla vyšplhat na 37,9 miliardy korun bez daně z přidané hodnoty. Vlastní stavba dálnice je pak podle ŘSD ČR, které stavbu připravuje, plánována na období 2026-2030.

Stavba dálnice D3 je pro nás naprostou prioritou. Rozhodně chceme, aby se do konce našeho volebního období, tedy do roku 2020, dopravní stavby, které s D3 s ní úzce souvisejí, pohnuly dopředu a některé, které zajišťuje kraj, už byly úspěšně dokončeny anebo byla zahájena realizace,“ prohlásila středočeská hejtmanka J. Pokorná Jermanová.

Přehled staveb na D3 – Středočeská část, které jsou investorsky zajišťované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, je následující: 0301 Praha – Jílové, délka 9,52 km, 0302 Jílové – Hostěradice, délka 4,49 km, 0303 Hostěradice – Václavice, délka 11,30 km, 0304 Václavice – Voračice, délka 16,70 km a 0305/I Voračice – Nová Hospoda, délka 16,46 km. ŘSD bude v rámci středočeské části dálnice D3 zajišťovat stavbu řady přeložek silnic prvních, druhých a třetích tříd.

Mezi nejvýznamnější doplňující stavby v tomto případě rozhodně patří Jižní obchvat Jílového u Prahy, Václavická spojka a Přivaděč Týnec,“ upřesnila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová s tím, že soubor staveb zajišťovaných ŘSD již má zpracovanou technickoekonomickou studii, platné hodnocení vlivu stavby na životní prostředí, dokončenou dokumentaci k územnímu rozhodnutí a v nejbližší době by měla být podána žádost k územnímu rozhodnutí. Také finanční prostředky jsou pro investorskou přípravu zajištěny.

Přesto požadujeme zrychlení zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace, okamžité zadání podrobných geologických průzkumů a okamžité podání žádosti o územní rozhodnutí, aby se dokončení stavebních příprav urychlilo,“ zdůraznila středočeská hejtmanka.

Středočeský kraj pak investorsky zajišťuje stavby: II/101 Jesenice obchvat - I. etapa, II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy, Vestecká spojka II. etapa a MÚK D1 - Exit 4. Budou financovány prostřednictvím SFDI v celkové hodnotě 3,136 miliardy korun. 

V případě akce II/101 Jesenice obchvat - I. etapa, jsou již dokončeny průzkumné práce v rozsahu zajištění geodetických podkladů a zpracování podrobného geotechnického průzkumu, i dokumentace ke stavebnímu povolení. Geometrické plány vloženy do katastru nemovitostí. Dokončené znalecké posudky. V případě zajištění majetkových práv k pozemkům se s realizací akce počítá v roce 2019. (Hodnota akce činí 216 milionů korun.)

U přípravy stavby II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy, byly již také dokončeny průzkumné práce v rozsahu zajištění geodetických podkladů a zpracování podrobného geotechnického průzkumu a hydrologického posouzení. Odsouhlasen a vydán je čistopis aktualizované dokumentace k územnímu rozhodnutí. Územní rozhodnutí je prodlouženo a zajišťuje se jeho změna. V případě zajištění majetkových práv k pozemkům se s realizací akce počítá v roce 2019 (první etapa) a 2020-21 (druhá etapa). (Hodnota akce činí 168 milionů korun.)

Akce Okružní křižovatka  Mariánovice, západ, byla v tomto roce zahájena a předpokládá se její dokončení v průběhu prosince tohoto roku. (Hodnota akce činí 10 milionů korun.)

U přípravy stavby Vestecká spojka II. etapa a MÚK D1 – Exit 4 byly dokončeny technické studie zohledňující změny norem a předpisů a aktuální stav v území. Je schválena a vydána II. aktualizace zásad územního rozvoje Zastupitelstvem Středočeského kraje. Probíhá projektová příprava ve stupni Dokumentace k územnímu rozhodnutí. Realizace akce bude zahájena nejdříve po dokončení stavby dálnice D0, 511 D1 – Běchovice a po převedení příslušné části dálnice D1 do vlastnictví magistrátu hl. m. Prahy. (Hodnota akce činí 1,8 miliardy korun.)

Ze svého rozpočtu a pomoci IROP, popř. dalších dotačních titulů, však hodláme ještě investorsky zajistit a uhradit stavby silnice II/101 Jesenice, obchvat – II. etapa, Heřmaničky – obchvat, přeložku k sjezdu z D3 u Hostěradic a stavbu obchvatu Netvořice. Všechny tyto stavby už rovněž procházejí zevrubnou investorskou přípravou,“ doplnila Jaroslava Pokorná Jermanová.

Závěrem také připomněla, že Středočeský kraj v souvislosti s dostavbou dálnice D3 připravuje zpracování projektové dokumentace k vybudování vodárenského systému/přivaděče v koridoru dálnice D3, který zajistí připojení obcí v okolí stavby budoucího úseku D3 na skupinové vodovody vedoucí ze Želivky. Tento vodárenský systém propojující Posázavský skupinový vodovod se Skupinovým vodovodem Benešov by měl umožnit připojení 20 tisíc obyvatel 38 obcí a 201 obecních částí. „Dodavatel pro zpracování projektové dokumentace již byl krajem vybrán a nyní už zbývá s ním podepsat smlouvu o dílo,“ upřesnila Jaroslava Pokorná Jermanová. (sck)

 

Středočeský kraj

sck

Hejtman: Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO)
Krajské město: Praha
Rozloha: 11014 km2
Počet obyvatel: 1287277
Hustota zalidnění: 116 obyvatel/km2
NUTS: Střední Čechy
Radní: Gabriel Kovács (ANO), Martin Kupka (ODS), Martin Macháček (STAN), Daniel Marek (TOP 09), Věslav Michalik (STAN), Jaroslava Němcová (ANO), František Petrtýl (ANO), Vít Rakušan (STAN), Jan Skopeček (ODS), Ivo Šanc (STAN)
Koalice: ČSSD a KSČM
Počet obcí s rozšířenou působností: 26
Počet členů rady: 10
Počet členů zastupitelstva: 65

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2019 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji