Rozpočet Zlínského kraje bude příští rok znovu schodkový

zlk sukopProjednání návrhu rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 bylo hlavním cílem setkání zastupitelů Zlínského kraje, které proběhlo na Velehradě. Statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Jiří Sukop přítomným zastupitelům představil nejen navrhovanou strukturu rozpočtu na příští rok, ale i rozpočtový výhled a návrh na snižování zadluženosti kraje v následujících letech.

Rozpočet Zlínského kraje je stejně jako v minulých letech pro rok 2018 navržen jako schodkový. Celkové příjmy jsou plánovány ve výši 10,6 miliard korun a výdaje ve výši 11 miliard korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 471 milionů korun. Rozpočtový schodek bude hrazen z vlastních volných finančních prostředků. Ze stejných peněz budou hrazeny i splátky úvěrů poskytnutých Evropskou investiční bankou, které jsou v ročním součtu 142 milionů korun a splátka 1 milion korun za státní návratnou finanční výpomoc pro průmyslovou zónu Holešov. Čerpání úvěru EIB není v rámci návrhu rozpočtu na rok 2018 zapojeno. „Jsou to peníze, které aktuálně nepotřebujeme. Pokud by se ovšem naskytla příležitost v kraji realizovat takovou investici, která by dávala smysl, a aktuálně jsme na ni neměli peníze v rozpočtu, peníze od EIB využijeme,“ řekl statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop, který má na starosti hospodaření a majetek kraje.

Celkové příjmy ve výši 10,6 miliard korun jsou tvořeny vlastními příjmy ve výši 3,8 miliard korun a dotacemi ve výši 6,8 miliard korun. Výdaje rozpočtu 11 miliard korun tvoří běžné výdaje 9, 3 miliardy korun a kapitálové výdaje 1,7 miliard korun. Největší část rozpočtu tvoří výdaje do škol a školských zařízení (5,5 miliard korun), příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaných Zlínským krajem (1,1 miliardy korun) a peníze pro poskytovatele sociálních služeb (710 milionů korun)

Ve srovnání s loňským rokem je rozpočet navýšen o mzdy a platy v dopravě u pracovníků ve zdravotnictví, sociálních službách a kultuře. „Je to povinnost, kterou nám v letošním roce uložila vláda na základě zákonných opatření. Jedná se o částku 150 milionů korun, o kterou jsme museli navýšit výdaje v rozpočtu,“ řekl Sukop a dodal: „Další navýšení rozpočtu je v oblasti investic, které tvoří 16 procent z celkových výdajů rozpočtu. V porovnání s loňským rokem se jedná o meziroční nárůst 2,4 procenta. Letošní rok byl průlomový v tom, že jsme některé projektové záměry vyřadili, kdy byla vysoutěžena vysoká cena, ale rentabilita investice byla nízká. To se například týká ubytovny Staré Tenice na Uherskohradišťsku. Přehodnotit jsme museli i investiční záměr v gymnáziu Holešov, kde na sebe nelogicky navazovaly plánované práce. Nově jsme vypsali veřejné zakázky na investiční záměr pro DZP Velehrad Buchlovská, Kroměřížskou nemocnici – přístavba budova A. U těchto investic sice došlo k časovému posunu realizace, ale ve výsledku s lepší efektivitou a také mnohdy za méně peněz.“ Nově musí jednotlivé odbory pracovat na životaschopném zásobníku projektů. „Musíme mít v šuplíku připravené takové investiční záměry, abychom s nimi mohli operativně pracovat,“ řekl statutární náměstek hejtmana Sukop.

Od vzniku krajů byl rozpočet Zlínského kraje vždy schodkový, pouze v roce 2002 a 2003 byl vyrovnaný. „Pokud by ekonomika byla v takové kondici, jako je tomu dnes, mohli bychom mít v roce 2020 rozpočet v přebytku. Díky tomu, že se státu daří vybírat daně, má kraj vyšší příjmy ze sdílených daní, což je pro hospodaření kraje příznivé,“ uzavřel Jiří Sukop.  

Rozpočet na rok 2018 bude schvalovat krajské zastupitelstvo 18. prosince 2017. (zlk)

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2019 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji