S Finy v Hradci Králové o školství

hk finiNáměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Berdychová pozvala na pracovní setkání do Hradce Králové vedoucí mezinárodní sítě místních akčních skupin Eliisu Vesisenaho a pedagoda Olli Vesisenaho z Finska. Tématem setkání bylo školství. V rámci navázané spolupráce finských, českých a slovenských partnerů chce kraj pomoci přenést finské zkušenosti z oblasti vzdělávání do našich škol.

Finské školství je celosvětově považováno za nejlepší v oblasti vzdělávání a moderní výuky. Nápad uskutečnit toto setkání jsme dostali na základě dlouhodobé spolupráce s Místní akční skupinou Splav v Rychnově nad Kněžnou, která nám poskytla kontakt. Získané poznatky a zkušenosti finského školství chceme využít hlavně v našem modelu digitálního vzdělávání, který v současné době zavádíme do našich škol," říká náměstkyně Martina Berdychová odpovědná za oblast školství.

Finští hosté si během pracovní návštěvy Hradce prohlédli prostory střední veterinární školy v Kuklenách. Žákyně školy během prohlídky předvedly moderní vybavení odborných učeben, kterými škola zajišťuje kvalitní výuku a připravenost absolventů pro praxi či další studium. Na dotazy ze strany hostů odpovídaly plynulou angličtinou.

Během krátkého setkání s vedením školy jsme diskutovali na různá témata z oblasti vzdělávání. Porovnávali například finské a české zaměření škol, ekonomiku a financování škol, systém školství a následující činnosti po studiu,“ shrnuje vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání a organizátorka setkání Alena Svátková.

Pracovní program pokračoval na Základní umělecké škole Habrmannova a odpolední besedou v budově krajského úřadu. Na témata okolo vzdělávání ve Finsku v přátelské atmosféře diskutovali zájemci z řad ředitelů a učitelů základních a středních škol. Porovnávali systémy vzdělávání obou zemí a důvody úspěchu toho finského. Došlo i na otázku přípravy budoucích učitelů a prestiže tohoto povolání.

Role učitele se ve Finsku změnila. Ustoupilo se od memorování a děti uplatňují získané vědomosti přímo při řešení problémů. Učitel je vážená osobnost a spíše mentor, který žáky provádí vzděláním s cílem dobře připravit tyto mladé lidi na život. Ve Finsku je to vysoce hodnocené a uznávané povolání,“ doplňuje náměstkyně Berdychová.

Královéhradecký kraj chce v navázané spolupráci přenosu poznatků finského školství do českého vzdělávacího systému pokračovat.

Další aktivitou, kterou chceme podpořit a motivovat učitele našich škol je únorový workshop s ředitelkou Spojené školy Poprad Vierou Grohovou, která má s uplatňováním finských principů ve vzdělávání bohaté zkušenosti. Koncem března chceme zajistit výjezd zájemců z řad ředitelů a učitelů našich středních, posléze základních škol na exkurzi do Finska. Tím pomůžeme učitelům, aby mohli získané poznatky přenést na české podmínky a případně upravit v některých školách školní vzdělávací plány,“ uzavírá téma náměstkyně. (khk)

 

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2019 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji