Čtyřicet česko-polských projektů schváleno

kuksPolské Bardo bylo místem dvoudenního jednání řídícího výboru v rámci spolupráce mezi Českou republikou a Polskem. Členové výboru projednali a schválili žádosti o dotace z fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis, operačního programu INTERREG V-A, jenž je programem česko-polské spolupráce v letech 2014–2020.

Projekty na podporu přeshraniční spolupráce jsou významným nástrojem podpory evropské jednoty se zaměřením na rozvoj přátelských vztahů na obou stranách hranice. Jedním z hlavních motivů je odstraňování rozdílů mezi jednotlivými regiony, kdy právě tyto projekty vedou k postupnému snižování zejména jazykových, kulturních a legislativních bariér. Žadatelé z Královéhradeckého kraje patří ke špičce v čerpání dotačních prostředků z programu INTERREG V-A,“ uvedl radní Královéhradeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu, grantů a dotací Pavel Hečko.

V rámci spolupráce institucí a komunit došlo ke schválení 40 žádostí, přičemž 20 z nich podali žadatelé z Královéhradeckého a Pardubického kraje. Jednou ze nejvýznamnějších schválených žádostí je i podpora projektu „Poznej baroko“, jejímž autorem je společnost Revitalizace KUKS, o. p. s., kdy jedním ze zakladatelů této společnosti je Královéhradecký kraj. Výše dotace na tento projekt činí 17 260 euro (bezmála 438 tisíc Kč).

Královéhradecký kraj uspěl s projektem „Společná propagace česko-polského příhraničí“. Partnerem projektu je Powiat Klodzki a Destinační společnost Východní Čechy. Celkové způsobilé výdaje činí 17 430 euro (přes 442 tisíc Kč), přičemž 85 procent nákladů pokryje dotace. V dalších projektech byl kraj projektovým partnerem destinační společnosti Východní Čechy, která uspěla s projektem „Marketingová podpora turistických atraktivit v oblasti Kralického sněžníku“ a také projektu „Otwarte drogi pogranicza“, jenž podal Powiat Klodzki. (khk)

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2019 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji